Urodziłem się 10 listopada 1950 roku w Rumi. Jestem kaszubą z dziada pradziada. W 1977 roku zawarłem związek małżeński z Urszulą Wruk. W 1979 roku urodziły się nam martwe bliźniaki, a w 1983 córka Małgorzata.

W 1973 roku ukończyłem studia na Wydziale Chemii, Politechniki Gdańskiej. Przez 19 lat pracowałem na Politechnice Gdańskiej, gdzie obroniłem pracę doktorską w 1982 r. Otrzymałem wiele nagród za wdrożenie do produkcji chromatografów cieczowych.

W 1992 r. zostałem wybrany przez Radę Miasta Rumia na Burmistrza Rumi. Stanowisko to piastowałem do listopada 2002 r.

Zostałem odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2012 roku Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od 2003 roku zostałem zatrudniony w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Gdynia Sp. z o.o. na stanowiskach kolejno: zastępcy Dyrektora Technicznego i kierownika działu Kontraktów Europejskich.

Byłem radnym miejskim, następnie radnym Sejmiku Wojewódzkiego, sprawowałem funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego.

Działałem w NSZZ Solidarność. Byłem przewodniczącym komitetu organizacyjnego Mistrzostw Świata Juniorów w Biegu na Orientację Rumia– Wejherowo w 2011 roku.

Byłem członkiem ZCH-N od 1990, później zostałem prezesem regionu gdańskiego.

W 2013 r przystąpiłem do Prawicy Rzeczypospolitej.

Jestem członkiem Akcji Katolickiej, kawalerem Zakonu Rycerzy Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, prezesem fundacji „SŁOWO”, głównym organizatorem wojewódzko-metropolitalnego Konkursu Biblijnego.


Sprawy, którymi żyję:

Rodzina

  • Wzmacnianie roli rodziny jako podstawowej komórki społecznej.
  • Promocja Naprotechnologii jako metody wspomagania płodności.

Energetyka

  • Wykorzystanie wysokoenergetycznej części odpadów komunalnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.
  • Wdrożenie programu oszczędności energii elektrycznej i cieplnej w województwie pomorskim.
  • Wspieranie rozwoju energii rozproszonej, w tym odnawialnej.
  • Działanie na rzecz bezpieczeństwa energetycznego.
  • Ograniczanie emisji do atmosfery pyłów i gazów obciążających środowisko naturalne.

Gospodarka Morska

  • Akwakultura – m.in. możliwość rozwoju hodowli ryb w warunkach morskich

Działania indywidualne

  • Organizacja metropolitalnego Konkursu Biblijnego dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który ma na celu zapoznanie młodzieży z treścią Pisma Św.
  • Promocja wartości chrześcijańskich poprzez aktywność w ramach Fundacji SŁOWO